Facebook

Přihlášení

 
Trocha historie

Historie loutkového divadla v Českém Dubu se začíná psát roku 1924. Divadlo vybudovali členové TJ Sokol v místní tělocvičně. Členové Sokola divadlo provozovali až do roku 1966. Od roku 1966 do roku 1972 zapadalo divadlo prachem a pavučinami.
 
V roce 1972 došlo k obnovení souboru pod vedením L
adislavy Chvalinové. Zakládajícími členy byli: Ladislava Chvalinová, Jarmila Adamová, Anna Havlíková, Milada Pavlů, Blanka Beranová, Stanislava Pavlů, Zdena Růtová, Miluše Bulířová, Ladislav Havlík, Jaroslav Kaiml, Oldřich Růta, Jiří Janeček, Vladimír Bulíř a Ivo Janeček.
Letos soubor začíná svoji 44. sezónu. Za celou dobu se do jeho činnosti zapsala téměř padesátka těch, kteří se pokusili vzít do ruky vahadlo s loutkou nebo jí propůjčili svůj hlas, vyrobili kulisy a rekvizity, svítili.... Ne všichni samozřejmě vydrželi a dodnes chodí. Kronika souboru vypovídá o každém, kdo vkročil na úzkou lávku zdejšího divadélka.
V současnosti má soubor 10 členů - 7 žen a 3 muži, věkový průměr je 59 let a polovina patří k zakladatelům divadla. Soubor hraje pouze marionetami na dlouhých nitích v klasickém kukátku nebo na krátkých nitích na volné scéně. První loutky zakoupili členové v Únanově ze sponzorských peněz. Další jsou z dílny Františka Pešana a v současné době hraje soubor s loutkami Jiřího Havelky - člena divadla.
Více než 40 premiér, přes 400 představení a to nejen na domácí scéně, ale i na četných zájezdech, přehlídkách a festivalech. Poslední roky psal pohádky i člen divadla. Sám soubor uspořádal 8 loutkařských přehlídek a 3x propůjčil své divadlo Loutkařským letnicím.
Od roku 2005 patří LS Ještěd pod Sdružení divadelních souborů, z.s. společně s ochotnickým souborem VOJAN.

Na podzim 2012 oslavil soubor 40 let své činnosti. Připravil výstavu loutek a kulis a uspořádal 10. loutkářskou přehlídku. Na podzim 2014 připravil soubor výstavu 90 let loutkového divadla v Českém Dubu.

 Soubor

Členové souboru:
 

• Ladislava Chvalinová (vedoucí souboru)

• Milan Janeček (vodič, mluvič)

• Anna Havlíková (vodič, mluvič)

• Miluše Bulířová (vodič, mluvič)

• Jarmila Adamová (mluvič, vodič)

• Blanka Beranová st. (vodič)

• Blanka Beranová ml. (vodič)

• Jiří Havelka (výroba kulis, osvětlovač)

• Hana Bláhová (vodič, mluvič)

• Ondřej Fila (zvukař, technické zabezpečení, mluvič)

• Eva Svobodová (kronikářka)